Innoveer uw proces vanuit samenspel

Proces optimalisatie

Het speelveld rondom uw organisatie verandert steeds sneller. Uw wendbare organisatie staat of valt met de flexibiliteit en snelheid van uw belangrijkste bedrijfsprocessen.

Start met dialoog

U heeft veel te winnen met bewuste bedrijfsprocessen. Door de dialoog aan te gaan met mensen over hoe bedrijfsprocessen nog efficiënter kunnen verlopen transformeert u van optimalisatie naar (sociale) innovatie. Uw proces is onderdeel van de drie-eenheid mens, proces en IT: echte meerwaarde komt voort uit die samenhang.

Van mindset naar proces

Wij begeleiden organisaties met workshops en interviews om processen ten eerste te ont-wikkelen. Wat is het doel en de flow van de informatie? Welke mensen en systemen zijn betrokken? Vervolgens faciliteren wij bij de gewenste innovatie en helpen deze transformatie ook uitvoeren middels Project- en Changemanagement.

Onze dienstverlening

De optimalisatie van uw bedrijfsproces bekijken wij altijd in samenhang met uw doelen, systemen en stakeholders. Enkele vraagstukken en oplossingen waarvoor wij benaderd worden:

  • Met welke IT innoveren we dit kritieke proces?
  • Hoe betrekken we gebruikers bij de transitie?
  • Welke Business Game versnelt de adoptie?
  • Hoe maken we onze processen weer wendbaar?
  • Is Sourcing een alternatief voor dit proces?

Een quick scan van de sterke en zwakke aspecten en kansen rondom het huidige proces.

Verdieping in mens en informatiesysteem teneinde de samenhang van de drie-eenheid mens, proces en IT te doorgronden.

Samen bepalen we wat de impact is van de Procesinnovatie op de betrokken actoren van het proces zelf én de aanpalende processen.

Wij maken samen een transitieplan en zorgen voor Change Management teneinde de innovatie door te voeren. Co-creatie in de analysefase is hierin cruciaal.

Rik Durlinger
Rik Durlinger
ADVISEUR

Wilt u de meerwaarde van Procesinnovatie voor uw organisatie optimaliseren? Ik ga graag met u in dialoog!

Top