De kansen en risico’s van de digitale transformatie

by Aranea

De kansen en risico’s van de digitale transformatie

by Aranea

by Aranea

De digitale transformatie is een kans om uw bedrijfsvoering te optimaliseren en dichterbij uw klant te komen. Digitalisering verlangt oog voor kansen, maar óók voor bedreigingen.

Privacy en Informatieveiligheid spelen daarbij een belangrijke rol. Voor gemeenten dienen initiatieven als de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zich aan.

Digitale Agenda 2020

In de aanloop naar het congres Digitale Agenda 2020 hebben we een visualisatie gemaakt van de reis die organisaties doorlopen in het kader van Privacy en Informatieveiligheid. Als praatplaat bij het congres werd deze reis door de congresdeelnemers in grote mate herkend. Gevraagd naar de grootste uitdagingen in deze reis werden de onderstaande drie elementen genoemd:

  • Het bepalen van de startsituatie: waar staan we nu?
  • Het bepalen van de ambitie: waar gaan we heen?
  • En het creëren van het bewustzijn op alle niveaus.

Uw reis

Hoe staat uw gemeente ervoor? Lukt het om stappen in de gewenste richting te maken? Kunt u de brug slaan naar bewustzijn? Een concrete ambitie en een nulmeting zijn vaak een belangrijke eerste stap. Uiteraard denken wij als ervaren gids graag met u mee.

Aranea - onafhankelijk management consultancy bureau.

Top